Het belang van een juiste pH-waarde

Een goede pH-waarde is één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. Een te hoge zuurgraad kan gevolgen hebben voor het functioneren van het lichaam. Factoren die onze pH-waarden beïnvloeden zijn voeding, stress, medicijngebruik, intensieve lichamelijke belasting en milieufactoren. Ons lichaam heeft een ingebouwd reguleringssysteem. Bij afwijkingen gaat het lichaam zelf aan de slag om zuren te neutraliseren en af te voeren. Echter, bij (te) hoge verzuring nemen belangrijke mineralenvoorraden af met allerlei klachten tot gevolg.

Verschillende pH-waarden in één lichaam
Het is om die reden van belang om de pH-waarde optimaal in stand te houden. Want het lichaam kent niet één pH-waarde, maar verschillende zoals in speeksel, urine en bloed. Voor het goed functioneren van diverse lichaamsfuncties is het dus belangrijk om de zuurgraad in het lichaam op peil te houden. En dát begint bij het meten van de pH-waarde.

Met Alka® pH- Test Strips kunt u eenvoudig de zuurgraad van vloeistoffen meten. Een vloeistof is zuur als de pH lager is dan 7 en een vloeistof is basisch als de pH hoger is dan 7. Even het pH-stripje in de vloeistof dippen, kleuren van het stripje vergelijken met het kleu­renkaartje en u weet de zuurgraad.


Zo gaat u te werk bij het meten van uw zuurgraad

U kunt met de Alka® pH Test Strips de mate van verzuring van uw lichaam meten via ochtendurine. De eerste meeting bepaalt de beginwaarde. Om een reëel beeld over uw zuurgraad te krijgen zijn er minimaal 3 testdagen en 3 testmomenten achter elkaar nodig.

Testmomenten:
Start de testdag met het meten van de ochtendurine
Test vervolgens de urine in de loop van de middag
Sluit de testdag af door de meten aan het begin van de avond

Uitslag berekenen:
Door de gemeten pH-waardes te noteren, kunt u de gemiddelde dag­waardes berekenen door de 3 metingen op te tellen en te delen door 3. De verpakking biedt een handig hulpmiddel om de pH-metingen overzichtelijk te registreren. Na de 3 testdagen telt u de 3 gemiddelde dagwaardes op en deelt deze weer door 3. U heeft nu de gemiddelde pH-waarde van de 3 opeenvolgende testdagen.

Welke pH-waarde meet u?

De uitkomst van de gemiddelde pH-waarde van de 3 opeenvolgende testdagen kunt u als volgt interpreteren:
Gemiddelde pH-waarde tussen 6.5 en 7.3 = geen significante verzuring
Gemiddelde pH-waarde tussen 5.5 en 6.5 = middelmatige verzuring
Gemiddelde pH-waarde tussen 4.5 en 5.5 = hoge mate van verzuring

Goed om te weten:
Metingen van uw ochtendurine zijn vaak het zuurst, omdat tijdens de nacht het lichaam veel zure afvalstoffen produceert.